QUY ĐỊNH CHUNG VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG APP CUNG CẤP DỊCH VỤ WORK FLOW CAFÉ

Điều kiện chung: Chấp nhận Điều khoản sử dụng Ứng dụng APP cung cấp dịch vụ Work Flow là điều kiện cần thiết để khách hàng sử dụng các dịch vụ của Ứng dụng APP cung cấp dịch vụ Work Flow. Điều khoản sử dụng được đăng tải tại Ứng dụng APP cung cấp dịch vụ Work Flow. Quý khách cần tuân theo các điều khoản này khi bắt đầu sử dụng Ứng dụng APP cung cấp dịch vụ Work Flow.
1. ĐẶT CHỖ: Là việc Quý khách truy cập vào Ứng dụng APP cung cấp dịch vụ Work Flow để đặt phòng làm việc, phòng họp do Quý khách lựa chọn.
2. Điều kiện tham gia Ứng dụng APP cung cấp dịch vụ Work Flow chỉ dành cho những cá nhân từ 16 tuổi trở lên và các doanh nghiệp, trừ khi được quy định khác bởi chúng tôi.
3. Nội dung. Văn bản, hình ảnh, video, clip âm thanh, phần mềm và các nội dung khác được tạo, cung cấp hoặc có thể truy cập được trên hoặc thông qua Ứng dụng APP cung cấp dịch vụ Work Flow Café (gọi chung là “Nội dung”) được đóng góp bởi chúng tôi và các bên cấp phép của chúng tôi. Chúng tôi và các bên cấp phép của chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền sở hữu đối với Ứng dụng APP cung cấp dịch vụ Work Flow Café và Nội dung được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản Ứng dụng APP cung cấp dịch vụ Work Flow Café này, không có quyền nào được cấp cho bất kỳ Nội dung nào. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, loại bỏ, chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc loại bỏ bất kỳ. Nội dung nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, vào bất kì thời điểm và bất kỳ lý do nào hoặc không vì lý do nào cả
4. Về giá phòng là giá phòng được tính theo giờ và theo ngày. Tính năng chủ yếu của App là cho phép các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đặt phòng làm việc, phòng họp và đặt thức uống. Với các tính năng chủ yếu là đặt phòng, đặt nước uống và liên kết với ví điện tử để giao dịch thanh toán, nhận thông báo.
5. Quy trình giao dịch chung
Bước 1: Tải ứng dụng và Đăng ký tài khoản trên ứng dụng
Bước 2: Vào ứng dụng và đặt nhập tài khoản
Bước 3: Khách hàng tham khảo thông tin về giá phòng mà phòng mình muốn thuê
Bước 4: Khách hàng đặt phòng (Phòng làm việc, phòng họp kèm đồ uống)
Bước 5: Đội ngũ nhân sự của Công ty xác nhận lệnh đặt và thông báo tới quý khách hàng
Bước 6: Khách hàng xác nhận việc thuê phòng và thanh toán