CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách Quyền riêng tư này (“Chính sách”) là một phần của các Điều khoản và Điều kiện về Dịch vụ dành cho người dùng sử dụng ứng dụng WorkFlow của Công ty Cổ phần Work Flow (“Công ty WorkFlow”), cho biết cách chúng tôi thu thập, tiếp nhận, lưu trữ, tổng hợp, xử lý, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ thông tin của các cá nhân và tổ chức (“Người dùng”) khi truy cập, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp qua website, ứng dụng WorkFlow và các kênh tương tác khả dụng khác.

Chính sách Quyền riêng tư này có thể được điều chỉnh và sửa đổi, Người dùng nên truy cập và kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Công ty WorkFlow có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách này bất cứ lúc nào thông qua việc công bố cập nhật trên website chính thức của Công ty WorkFlow và/hoặc hiển thị trên ứng dụng WorkFlow của Công ty WorkFlow.

Bằng việc tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi sau ngày các thay đổi của Chính sách Quyền riêng tư này có hiệu lực, Người dùng biểu thị sự chấp thuận với nội dung của Chính sách được sửa đổi và cập nhật đó.

Trong Chính sách này, “Công ty WorkFlow”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “nhóm các công ty của Công ty WorkFlow” được hiểu là đề cập đến Công ty thành viên liên quan đến Công ty WorkFlow.

Thông tin Người dùng: là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người dùng hoặc dựa vào đó mà Người dùng được xác định và liên quan đến/xuất phát từ việc Người dùng sử dụng Dịch vụ và các thông tin khác được dẫn chiếu trong Chính sách này, bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu như tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ, vị trí, hình ảnh, thông tin CMND/CCCD, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, cáo buộc phạm tội, thông tin tài chính, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng. Ngoài ra, một số thông tin về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị, dữ liệu sinh trắc học và các thông tin khác có thể được chúng tôi thu thập khi cần thiết.

Chính sách Quyền riêng tư này gồm các nội dung sau:

 • Dữ liệu và thông tin mà chúng tôi thu thập.
 • Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin Người dùng
 • Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin Người dùng
 • Quyền truy cập và lựa chọn của Người dùng
 • Thông tin liên hệ

 

 1. DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Công ty WorkFlow thu thập các dữ liệu và Thông tin Người dùng cần thiết để đảm bảo việc cung cấp và vận hành các sản phẩm, dịch vụ tuân thủ các quy định pháp luật. Một số thông tin là không bắt buộc, tuy nhiên nếu không được cung cấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và trải nghiệm của Người dùng.

1.1  Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập:

 • Thông tin do Người dùng cung cấp.
 • Thông tin được thu thập tự động.
 • Hoạt động của Người dùng và các thông tin được tạo ra khi Người dùng tương tác với các Dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin từ các nguồn khác như từ đối tác thương mại và các bên thứ ba khác.

Thông tin do Người dùng cung cấp

Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào do Người dùng cung cấp khi đăng ký, đăng nhập, tương tác qua các kênh tương tác khả dụng của chúng tôi hoặc bên thứ ba để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện giao dịch, tham gia các cuộc thi, trò chơi, chương trình hoặc sự kiện, sử dụng tính năng sinh trắc học trong việc nhận diện cá nhân hoặc xác thực giao dịch, liên hệ, khiếu nại, thực hiện khảo sát, điều tra…v.v.

Người dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Người dùng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Người dùng theo quy định của việc sử dụng Dịch vụ tương ứng.

Trong trường hợp Người dùng cung cấp thông tin của bên thứ ba, Người dùng có trách nhiệm và bảo đảm rằng đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó và các chấp thuận khác theo quy định của pháp luật đối với việc cung cấp thông tin cho chúng tôi và đối với việc chúng tôi sử dụng các thông tin đó theo Chính sách này và quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tin được thu thập tự động

Các thông tin được tự động thu thập khi Người dùng thực hiện các hoạt động trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Người dùng, thông tin giao dịch được thực hiện, (loại sản phẩm, dịch vụ, địa điểm, thời gian thực hiện giao dịch), phương thức thanh toán (không bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương), thông tin về ứng dụng và thiết bị sử dụng (địa chỉ IP, phần mềm, hệ điều hành, định vị, loại trình duyệt, địa chỉ trang web giới thiệu hoặc ghé thăm từ các kênh tương tác khả dụng, các ứng dụng di động, số lần truy cập, phản hồi, các phiên bản, các định dạng quảng cáo và các thông tin có liên quan nếu có).

Các loại dữ liệu và thông tin về ứng dụng và thiết bị chúng tôi thu thập và thời gian chúng tôi lưu trữ sẽ tùy thuộc một phần vào thiết bị và các chế độ cài đặt, thiết lập của Người dùng. Ví dụ: Người dùng có thể bật hoặc tắt vị trí của thiết bị thông qua ứng dụng cài đặt của thiết bị…v.v.

Thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập sẽ tùy thuộc vào cài đặt bảo mật mà Người dùng đã thiết lập với nhà cung cấp mạng xã hội, trên các thiết bị và ứng dụng của mình.

Hoạt động của Người dùng:

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua hoạt động của Người dùng và các thông tin do Người dùng tạo ra trong quá trình tương tác với các Dịch vụ của chúng tôi như các hoạt động tìm kiếm, các video được xem, hoạt động xem và tương tác với với nội dung quảng cáo, các bên thứ ba mà Người dùng liên lạc hoặc chia sẻ nội dung, hoạt động mua hàng…v.v.

Thu thập thông qua Cookie của các trang web, dịch vụ trực tuyến, ứng dụng tương tác của chúng tôi và các bên thứ ba để hiểu rõ hơn về hành vi của Người dùng bao gồm nhằm mục đích bảo mật và ngăn chặn gian lận, cho chúng tôi biết Người dùng đã truy cập vào những phần nào của trang web, tạo sự thuận lợi và đo lường hiệu quả của quảng cáo và việc tìm kiếm trên web, từ đó ghi nhớ sự lựa chọn của Người dùng và giúp chúng tôi mang lại trải nghiệm dành riêng cho Người dùng như cung cấp các đề xuất và hiển thị nội dung được cá nhân hóa, cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh. Người dùng có thể quản lý Cookies trình duyệt thông qua việc cài đặt theo hướng dẫn cụ thể trên các trình duyệt web. Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho Người dùng biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận Cookies mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho Người dùng khi nhận được Cookies mới hoặc cách tắt hẳn chức năng Cookies.

Thông tin được thu thập từ các nguồn khác:

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin Người dùng từ các nguồn có thể truy cập công khai là các thông tin có sẵn và công khai trên các trang web và mạng xã hội.

Thông tin Người dùng cũng có thể được thu thập từ bên thứ ba, bao gồm các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các đối tác thương mại là các bên cung cấp dịch vụ, các đối tác thực hiện chương trình giới thiệu về khách hàng tiềm năng, các đối tác cung cấp các thông tin để chống lại hành vi gian lận, phạm tội, các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo…v.v.

Khi chúng tôi thu thập Thông tin Người dùng từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển cho chúng tôi một cách phù hợp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành.

1.2  Trẻ em

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Cụ thể, các trang web và ứng dụng của chúng tôi không được thiết kế hoặc hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi không bao giờ cố ý thu thập hoặc lưu giữ thông tin về bất kỳ ai dưới 13 tuổi, ngoại trừ nếu đó là một phần của cam kết cung cấp dịch vụ chuyên môn.

Nếu chúng tôi biết rằng dữ liệu cá nhân của trẻ em bị thu thập khi chưa có sự cho phép thích hợp, dữ liệu đó sẽ bị xóa ngay khi có thể.

 

 1. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Thông tin Người dùng sẽ được chúng tôi sử dụng theo Chính sách Quyền riêng tư này và cho mục đích cụ thể. Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin Người dùng khi chúng tôi có cơ sở pháp lý hợp lệ để làm như vậy, tùy thuộc vào từng trường hợp, chúng tôi có thể căn cứ trên sự cho phép của Người dùng hoặc căn cứ vào quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện giao kết với Người dùng, bảo vệ lợi ích trọng yếu của Người dùng hoặc của những người khác hoặc để tuân thủ pháp luật.

Chúng tôi cũng có thể xử lý Thông tin Người dùng khi chúng tôi tin rằng dữ liệu đó là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác, có tính đến quyền, lợi ích và mong đợi của Người dùng.

Chúng tôi không có chính sách cung cấp Thông tin Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ hoặc bất kỳ mục đích nào khác, trừ khi chúng tôi đã tuân thủ trình tự được phép theo các quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu để thực hiện việc này một cách hợp pháp.

Thông tin Người dùng được chúng tôi sử dụng để vận hành, cung cấp và cải tiến Dịch vụ, cho các mục đích:

Cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 • Cung cấp các Dịch vụ cho Người dùng, giới thiệu các Dịch vụ mới của chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi dựa trên nhu cầu và các thói quen của Người dùng trong quá trình tương tác và/hoặc sử dụng Dịch vụ.
 • Xử lý các giao dịch và/hoặc yêu cầu của Người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ như tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Người dùng; thực hiện việc xác minh, thẩm định các thông tin do Người dùng cung cấp, xác thực danh tính và thực hiện quy trình định danh khách hàng theo quy định của pháp luật; quản lý, vận hành, cung cấp và quản trị việc sử dụng, hoạt động của Người dùng khi sử dụng Dịch vụ; xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán; xử lý và quản lý các phần thưởng/giải thưởng/ưu đãi của Người dùng.
 • Thực hiện các hoạt động cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm, sự cố vận hành.
 • Tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động của Người dùng trên các nền tảng của chúng tôi; hiển thị các tính năng cá nhân hóa trải nghiệm của Người dùng như nhận diện sở thích, danh sách các ứng dụng yêu thích và thông tin quan tâm, đề xuất Dịch vụ; cho phép tương tác giữa các Người dùng, giữa Người dùng và chúng tôi hay với các đối tác được liên kết, cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực để cung cấp dịch vụ; đề xuất, có được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính.
 • Thực hiện khảo sát, nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu liên quan đến các loại dịch vụ, đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, tìm phương hướng cải thiện và phát triển Dịch vụ;

Hỗ trợ việc xử lý yêu cầu và trợ giúp Người dùng: Các cuộc gọi, tin nhắn và/hoặc các hình thức liên hệ khác từ và/hoặc đến chúng tôi sẽ được lưu trữ dưới hình thức bao gồm nhưng không giới hạn ghi âm, ghi hình, tự động hoặc chủ động, nhằm hỗ trợ giải quyết các yêu cầu hợp lệ từ Người dùng, theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng, cập nhật hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nghiên cứu phát triển: thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm và phát triển bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ khách hàng, để phân tích cách Người dùng tiến hành các hoạt động trên các nền tảng của chúng tôi, cải tiến các Dịch vụ để nâng cao trải nghiệm của Người dùng, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm đồng thời bảo vệ dữ liệu, cải thiện và tăng cường an toàn, an ninh, bảo mật.

Tiếp thị và quảng bá: chúng tôi có thể liên lạc với Người dùng theo nhiều hình thức như email, gọi điện, dịch vụ tin nhắn, gửi tin trực tuyến cho mục đích tiếp thị và quảng cáo các dịch vụ của chúng tôi (không loại trừ các sản phẩm, dịch vụ của các đối tác được phát triển và cung cấp đến Người dùng thông qua nền tảng ứng dụng WorkFlow).

Đảm bảo và tăng cường tính an toàn và bảo mật: thực hiện các hành động nhằm ngăn ngừa gian lận, hành vi phạm tội, đảm bảo an ninh hệ thống, thực hiện lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự. Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ và mọi phương tiện/thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch vụ

Phòng chống gian lận và quản lý rủi ro:thực hiện các hành động nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo nhận dạng Người dùng hay bất cứ hành vi gian lận, bất hợp pháp liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và truy tố tội phạm; phát hiện, ngăn chặn các hành vi sai trái, lừa đảo hoặc thiếu sót liên quan đến Dịch vụ hoặc bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ hay liên quan đến mối quan hệ giữa chúng tôi và Người dùng hoặc các đối tác trong việc cung cấp, sử dụng Dịch vụ; sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và quy định pháp luật, ví dụ như thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật, lưu trữ thông tin dữ liệu giao dịch.

Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Dịch vụ.

Trong một số trường hợp có liên quan đến việc sử dụng một số Dịch vụ cụ thể, và đối với các mục đích sử dụng Thông tin Người dùng không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của Người dùng, chúng tôi sẽ yêu cầu sự cho phép của Người dùng về việc sử dụng Thông tin Người dùng và nó chỉ được thực hiện sau khi có sự cho phép này.

 

 1. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Trong trường hợp chuyển giao Thông tin Người dùng đến một công ty thuộc nhóm các công ty của Công ty WorkFlow, bên thứ ba hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác, chúng tôi đảm bảo rằng việc chuyển giao này tuân thủ theo pháp luật về bảo mật dữ liệu. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ rà soát các chính sách bảo mật và an toàn thông tin của bên nhận dữ liệu nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng hoặc phải cam kết tuân thủ một cách nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc của Chính sách này và các quy định của pháp luật có liên quan.

3.1  Chia sẻ thông tin trong mạng lưới các công ty trong nhóm các công ty của Công ty WorkFlow

Chúng tôi trao đổi, cung cấp và chia sẻ Thông tin Người dùng với các công ty trong nhóm các công ty của Công ty WorkFlow như một phần của các cam kết hoặc đáp ứng các yêu cầu về nghĩa vụ pháp lý tương ứng.

3.2  Chia sẻ thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba, trừ khi cần thiết cho nhu cầu kinh doanh hợp pháp của chúng tôi và các đối tác của Công ty WorkFlow nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Người dùng hoặc nghiên cứu đánh giá để hiểu về nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Người dùng, để thực hiện các yêu cầu của Người dùng và/hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật, cụ thể:

Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy đinh của pháp luật.

Chia sẻ Thông tin Người dùng với Người dùng khác trong trường hợp Người dùng sử dụng công cụ tương tác trên các kênh tương tác khả dụng; công khai các thông tin công khai trong trường hợp Người dùng sử dụng các tính năng của các kênh tương tác khả dụng.

Cung cấp, chia sẻ Thông tin Người dùng với đối tác theo yêu cầu hoặc xác nhận của Người dùng, thông qua bất kỳ hình thức các phương tiện điện tử trên các kênh tương tác hoặc các hình thức khác. Ví dụ khi Người dùng yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác của chúng tôi hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác cung cấp, Người dùng đồng thời cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Người dùng với các đối tác đó và Thông tin Người dùng chia sẻ với đối tác có thể được chuyển giao tới các bên trong mối liên hệ với Dịch vụ được sử dụng bởi Người dùng. Các đối tác của chúng tôi bao gồm các đối tác tích hợp với ứng dụng của chúng tôi hoặc ứng dụng của chúng tôi tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vận chuyển, đối tác tài chính, hoặc các đối tác kinh doanh mà chúng tôi hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.

Chúng tôi có thể cung cấp Thông Tin Người Dùng cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác, bao gồm bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; dịch vụ chống rửa tiền; nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi; đối tác bảo hiểm, tài chính và ngân hàng;

Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng cho các bên thứ ba là cố vấn, chuyên gia, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ của chúng tôi để triển khai các công việc, dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng.

Tiết lộ tài khoản và Thông Tin Người Dùng khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, Người Dùng, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.

Trong các trường hợp khác, Người dùng sẽ nhận được thông báo khi Thông Tin Người Dùng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và Người dùng sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

 

 1. QUYỀN TRUY CẬP VÀ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI DÙNG

Người dùng không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi sẽ yêu cầu Người dùng cung cấp một số thông tin nhất định để Người dùng có thể nhận được các thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện của chúng tôi cũng như để có thể sử dụng được các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Người dùng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của Người dùng với Dịch vụ. Trong trường hợp Người dùng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Người dùng luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tuy nhiên trước khi cấp quyền truy cập hoặc cung cấp thông tin cho Người dùng, chúng tôi có thể yêu cầu các bằng chứng nhận dạng và các thông tin đầy đủ về các tương tác của Người dùng với chúng tôi theo chính sách bảo vệ và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

Người dùng có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông tin Người dùng của mình. Nhiều Dịch vụ có chức năng cho phép Người dùng tùy chọn về cách thông tin đang được sử dụng. Người dùng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó Người dùng có thể không tận dụng được một số Dịch vụ. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn cụ thể trên trang web và ứng dụng của chúng tôi tại từng thời điểm.

Người dùng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc gửi thông tin cho mục đích quảng bá bất cứ khi nào và vào bất kỳ lúc nào, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn theo hướng dẫn cụ thể trên trang web và ứng dụng của chúng tôi tại từng thời điểm. Trường hợp Người dùng không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui long điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của mình.

Nếu Người dùng quyết định hủy đăng ký dịch vụ hoặc rút lại sự đồng ý của mình hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hay xóa các thông tin, chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin của Người dùng ngay khi có thể hoặc trong thời hạn theo quy định của pháp luật, mặc dù chúng tôi có thể sẽ phải yêu cầu thông tin bổ sung trước khi có thể xử lý yêu cầu của Người dùng. Trong trường hợp này, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước.

Nếu Người dùng quyết định từ chối cung cấp thông tin hoặc rút lại sự đồng ý của mình, xin lưu ý rằng trong nhiều trường hợp chúng tôi sẽ không thể cung cấp Dịch vụ cho Người dùng hay đáp ứng các yêu cầu của Người dùng.

 

 1. DANH SÁCH LIÊN HỆ CỦA NGƯỜI DÙNG

Không tiết lộ : Trong quá trình sử dụng Dịch Vụ mà chúng tôi cung cấp, Người dùng có quyền lựa chọn về việc cung cấp Danh sách liên hệ của Người dùng cho chúng tôi để việc trải nghiệm sử dụng Dịch Vụ đạt hiệu quả cao nhất. Và bất cứ khi nào, Người dùng cũng có toàn quyền quyết định việc ngừng cung cấp quyền truy cập thông tin Danh sách liên hệ của Người dùng bằng việc thực hiện theo hướng dẫn cụ thể trên trang web và ứng dụng của chúng tôi tại từng thời điểm.

Bằng việc lưu trữ, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu, chúng tôi cam kết không tiết lộ Danh sách liên hệ của Người dùng cho bất kỳ bên nào và trong mọi trường hợp nếu không có sự đồng ý trước của Người dùng.

Không tiết lộ việc sử dụng: Danh sách liên hệ của Người dùng chỉ được sử dụng khi Người dùng cần thông tin của người trong Danh sách liên hệ của Người dùng để thực hiện một hoặc một số Dịch Vụ, Hoạt động trên ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng Danh sách liên hệ của Người dùng sẽ chỉ do Người dùng thực hiện. Chúng tôi sẽ không tiết lộ việc sử dụng Danh sách liên hệ của Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước của Người dùng.

 

 1. LƯU TRỮ, BẢO MẬT VÀ TOÀN VẸN DỮ LIỆU

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của Người dùng, toàn bộ các Thông tin Người dùng phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Dịch vụ sẽ được chúng tôi lưu trữ, bảo mật và đảm bảo an toàn bởi hệ thống của chúng tôi hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho chúng tôi theo quy định của pháp luật và Chính sách này.

Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để đảm bảo Thông tin Người dùng được bảo vệ và không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh và sẽ duy trì các tiêu chuẩn bảo mật hợp lý, đảm bảo rằng chỉ những người nhất định được tiếp cận dữ liệu mà chúng tôi đang xử lý, được phép thực hiện việc xóa hoặc tiêu hủy các thông tin này.

Thông tin Người dùng sẽ được chúng tôi lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích sử dụng thông tin như được đề cập trong Chính sách này, đảm bảo cho Người dùng khả năng sử dụng liên tục các Dịch vụ trừ khi có yêu cầu hoặc pháp luật có quy định thời gian lưu trữ lâu hơn. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin Người dùng không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng chúng tôi sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp và quy định quản lý của Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân.

Một số Thông tin Người dùng có thể được lưu trữ, truy cập từ hoặc chuyển đến các quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc chuyển giao cho đối tác nước ngoài cho các mục đích như được mô tả trong Chính sách này. Trong các trường hợp như vậy, Thông tin Người dùng sẽ tiếp tục được bảo vệ thông qua các hợp đồng mà chúng tôi giao kết với các các đối tác hoặc bên cung cấp dịch vụ, đảm bảo có các điều khoản bảo vệ dữ liệu cá nhân theo tiêu chuẩn của và quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ rà soát các chính sách bảo mật và an toàn thông tin của các bên thứ ba này nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc theo Chính sách này.

Người dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (như mã OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có). Trong trường hợp cần khôi phục mật khẩu tài khoản, Người dùng đồng ý chủ động lựa chọn và cho phép bên thứ ba mà Người dùng đã lựa chọn nhận mật khẩu sử dụng một lần (OTP). Theo đó, Người dùng đồng ý chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bên thứ ba đó và tự chịu trách nhiệm với việc chia sẻ này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Người dùng sử dụng Dịch vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là website, ứng dụng, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong phạm vi của Dịch vụ. Bên cạnh đó, Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến và từ dịch vụ của các mạng đối tác, công ty quảng cáo hoặc các đơn vị phụ thuộc của chúng. Xin lưu ý rằng mỗi bên sẽ có chính sách bảo mật riêng của mình và việc lưu trữ, bảo mật, sử dụng những thông tin cung cấp cho các bên này nằm ngoài phạm vi quản lý của chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin này. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư, chính sách bảo mật hoặc các chính sách tương tự của các đơn vị này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.

 

 1. LIÊN HỆ

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của thông tin thu thập được. Trường hợp có câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào theo các hướng dẫn cụ thể trên trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của Người dùng trong vòng 14 ngày và tìm cách giải quyết vấn đề trong vòng một tháng kể từ khi nhận được. Trường hợp vấn đề của Người dùng phức tạp hoặc chúng tôi có khối lượng lớn các vấn đề cần giải quyết, chúng tôi sẽ thông tin đến Người dùng về việc chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để giải quyết và chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết trong vòng ba tháng kể từ khi vấn đề được nêu ra lần đầu tiên.

Chúng tôi có thể chấp nhận lời đề nghị của Người dùng hoặc chúng tôi có thể từ chối lời đề nghị của Người dùng với lý do chính đáng, ví dụ như yêu cầu xóa dữ liệu giao dịch là không được chấp nhận vì chúng tôi phải lưu trữ dữ liệu này theo quy định Pháp Luật…v.v